Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 

  • нормативни актове на българското законодателство;
  • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
  • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
  • международни договори, по които страна е Р България.

 

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.